Доступні курси

1.1. Олимпиада по менеджменту (далее – Олимпиада) проводится
в соответствии с решением Международной гильдии профессионалов качества, одобренным Клубом лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы.
1.2. Олимпиада проводится в рамках Глобального «Молодежное творческое движение «Эстафета качества».

Курси підвищення кваліфікації “Аудит систем управління якістю суб’єктів авіаційної діяльності” розраховані на навчання контингенту фахівців, виробничі обов'язки яких пов'язані з розробкою, впровадженням і забезпеченням функціонування систем управління якістю авіаційних підприємств. Слухачами курсів можуть бути:

  • керівники служб управління якістю і сертифікації;

  • керівники служб суб’єктів авіаційної діяльності;

  • інженерно-технічні працівники, які братимуть участь у внутрішніх аудитах систем управління якістю підприємств.

Головне завдання дисципліни - озброєння майбутнього спеціаліста комплексом знань, які необхідні для його участі в експлуатації, модернізації і розробці сучасного медичного обладнання функціональної діагностики.

Іншими завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

  • ознайомлення з основними характеристиками систем функціональної діагностики; основними характеристиками цифрових систем функціональної діагностики; артефактами характерними для систем функціональної діагностики; особливостями порівняння різних систем функціональної діагностики;

  • оволодіння навичками проведення оцінювання відповідності систем функціональної діагностики до встановлених вимог; проведення розрахунку технічних параметрів та характеристик функціональної діагностики; проведення оцінювання характеристик якості систем функціональної діагностики.

Скорочений варіант дисципліни

Менеджмент якості та сертифікація електронної техніки

Частина технічного регулювання

1.Виникнення комунікативних бар’єрів.

2.Класифікація комунікативних бар’єрів, які виникають у процесі встановлення ділової взаємодії.

3.Необхідність розуміння професійного сленгу.

4.Етноцентризм та групоцентризм  для досягнення ефективності ділового спілкування.