У міждисциплінарному дистанційному курсі, підготовленому відповідно до програм дистанційних навчальних курсів „Математичні методи в психології та соціальній роботі”, математичне моделювання, в тому числі соціологічних та соціальних дослідженнях, різноманітність математично-статистичних методів представлено у вигляді впорядкованої, логічно і ієрархічно взаємозв’язаної системи з  орієнтацією на читача, який не володіє ґрунтовною математичною підготовкою. Міждисциплінарний дистанційний курс містить основи використання цих методів, алгоритми їх вибору в залежності від досліджуваної проблеми. При викладанні методів особлива увага приділяється умовам та особливостям їх застосування, альтернативам інтерпретації результатів.

Наведені в міждисциплінарному дистанційному курсі необхідні теоретичні відомості, приклади та таблиці критичних значень дозволяють використовувати їх для розрахунків типових задач, що найбільш часто зустрічаються у психологічних, соціологічних та соціальних дослідженнях.

Міждисциплінарний дистанційний курс призначений для студентів та викладачів закладів вищої освіти, дослідників у різних галузях науки, що використовують статистичні методи при вирішенні практичних задач.