Курс призначений для ознайомлення викладачів НАУ з основами роботи в LMS Moodle.