Курси Learn Moodle Basics

Курси Learn Moodle Basics

Кучерова Людмила Миколаївна -
Кількість відповідей: 0

Шановні викладачі!

Запрошуємо Вас взяти участь у 4-х тижневому (з 23 березня по 19 квітня 2020 року) безкоштовному дистанційному курсі Learn Moodle Basics, щоб здобути вміння та навички використання платформи Moodle для забезпечення дистанційного навчання студентів.

Навчання відбувається англійською мовою, курс розміщений на сайті: https://learn.moodle.org/

У разі успішного проходження курсу Learn Moodle Basics, Ви отримаєте відповідний Сертифікат.

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) ‑ це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає викладачам, учням, адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Moodle можна використовувати в навчанні школярів, студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп’ютерних класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома.

Детально про навчальне середовище Moodle: http://iiot.nau.edu.ua/index.php/item/741-modulne-obiektnooriientovane-dynamichne-navchalne-seredovyshche-moodle